en-USda-DK

Innovativt software og professionel GIS-rådgivning

I·GIS leverer højtspecialiserede produkter og konsulentydelser indenfor IT og geografiske informationssystemer. Vi skaber brugervenlige produkter ud af abstrakte matematiske formler. Og udvikler software der gør forskning anvendeligt for industrien. 

Vi arbejder med kunstig intelligens, machine learning og big data. Vores ydelser spænder over håndtering af geodata til længerevarende udviklingsprojekter sammen med forskningsinstitutioner. Vores horisont er global, og vores produkter er bygget på nysgerrighed, faglig ekspertise og mod til at gå nye veje. 

Images & hosting

Vi scanner, digitaliserer og geokoder analoge arkiver med historiske luftfotograferinger. Dette muliggør værdifulde analyser af et geografisk områdes udvikling over tid. Med fokus på forurening, grundvand og byggetilladelser. 

De store mængder fotos hostes på egne servere. Vores I-Archive leverer hver dag fotos fra hele Danmark til kunder i hele landet.

 

 
 • Scanning af kort- og billedmateriale samt georeferering
 • Levering af services (WMS)
 • Historiske 3D-fotos
 • Hostingservice
 
Bemærk: Søger du kortværk for 1945, så klik her
 
På vores gamle hjemmeside kan du finde mere om Images & Hosting og se eksempler på historiske kort og vores 3D teknologi.
 

Vores landsdækkende platform FlyFotosDK viser historiske flyfotos startende fra 1940’erne.
Se mere her eller gå på opdagelse i fortiden på vores moderne WebGis.

 

 

GeoScience

I Danmark er GeoScene3D en de facto standard for 3D-modellering af geologiske data. Softwaren benyttes af mange forskellige kunder. Lige fra stat, regioner og kommuner til rådgivende ingeniørvirksomheder.  

Med GeoScene3D og GeoCloud kan du konstruere geologiske 3D-modeller og dele geologiske informationer. Miljø- og Fødevareministeriet er blandt de danske brugere af software, og rækken af internationale kunder er støt stigende.

 

Vi yder support om og underviser i 3D-modellering og hjælper din virksomhed med at skabe værdi af en lang række forskellige datatyper.

 • GeoScene3D
 • GeoCloud
 • Kvalificeret support på software 
 • Håndtering af geologiske data
 • Undervisning i 3D-modellering
 • Opbygning af geologiske modeller via konsulentservice

 

GIS services

Vi hjælper vores kunder med at få løst et behov, tit ved at udnytte vores viden om databaser og geografisk information. Vores IT- og geosciencekonsulenter og GIS-eksperter hjælper virksomheder med at skabe struktur og udlede værdifuld viden af omfattende datasæt med anvendelse af big data og AI teknologier              

Sammen med Aarhus Universitet og en række andre forskningsinstitutioner og virksomheder deltager I•GIS i forskningsprojekter målrettet landbruget. I•GIS er med til at udvikle teknologier, der kan optimere anvendelsen af planteværnsmidler og gødning i landbruget. Til gavn for både økonomi og miljø.

 • Softwareudvikling, desktop og webløsninger
 • Databehandling og –konvertering 
 • Rådgivning og sparring om GIS
 • Machine learning og Big Data