en-USda-DK

En attraktiv partner i forsknings- og udviklingsprojekter

Som en ambitiøs virksomhed i vækst er vi på udkig efter nye partnere til forsknings- og udviklingsprojekter. Som deltager i disse bidrager vi med innovative IT-løsninger og vores specialkompetencer. I·GIS holder til i Aarhus og drager nytte af at have tæt kontakt til de geologiske forskningsmiljøer i byen. 

Vores software og services bidrager til at løse udfordringer verden over og dette globale engagement ønsker vi at styrke. 

Kontakt os for at blive partner i forskning- og udviklingsprojekter. Ring + 45 87 31 00 80

3D-kortlægningsmodeller giver rent vand

I·GIS er sammen med forskere fra GEUS og DTU med til at klæde geologer i udviklingslande på til at lokalisere grundvand.

Med videreudviklinger af softwaren GeoScene3D kan geologer lave detaljerede 3D-modeller på baggrund af store dataindsamlinger. Det gør det muligt at vurdere grundvandsreserverne. Projektet ERGO er delvist finansieret af Innovationsfonden og forventes at øge efterspørgslen på danske løsninger og ekspertise på området.
Innovationsfonden

ERGOproject

Udvikling af software til GeoSmart Cities 

I·GIS deltager i forskningsprojekt, der skal danne grundlag for fremtidens bæredygtige byplanlægning

Målet med GeoSmart Cities er at skabe et intelligent samspil mellem by og dets naturgrundlag. I·GIS bidrager med udvikling af 3D-software til at visualisere og udnytte geologisk information til bedre planlægning. 3D-visualisering af undergrunden vil sikre bedre planlægning af udviklingen i byerne. Særligt i forhold til klima, energi og infrastruktur. Projektet er støttet af MUDP og er et samarbejde mellem offentlige og private aktører.  

Dansk ministerium vælger GeoScene3D

I·GIS' softwareprodukter har fundet vej til Miljø- og Fødevareministeriet. 

I 2016 indgik I·GIS en femårig aftale med Miljø- og Fødevareministeriet om at levere software, softwareudvikling og support. Aftalen fortsætter det lange og gode samarbejde med først de danske amter og senere den danske stat om understøttelse af den fortsatte grundvandskortlægning i Danmark.   

 

Kunstig intelligens som landbrugshjælper

Målet for projektet RooboWeedMaPS er at udvikle et avanceret billedgenkendelse, der kan minimere brugen af sprøjtemiddel i landbruget. 

RoboWeedMaPS er et forsknings- og udviklingsprojekt med deltagelse af Aarhus Universitet og en række danske virksomheder. Parterne samarbejder om at udvikle instrumenter, software og services, der automatisk genkender ukrudt på markerne. I·GIS deltager med datahåndtering og udvikling af kunstig intelligens.  

Innovationsfonden

RoWeedMaPS


Digitalisering og 3D-visualisering af luftfotos 

I·GIS har siden 2006 digitaliseret amters og kommuners flyfotos og hostet de store mængder data i eget hostingmiljø i Aarhus.

Med Luftfotos af land og by er vigtige kilder til at kunne analysere områders kulturelle udvikling. Billederne kan blandt andet bruges til at undersøge, om der i landskabet kan findes forklaringer på, hvor og hvorfor der er forurenet jord og grundvand i et område. I·GIS har udviklet en unik software, de historiske fotos ses i alle GIS-systemer og endda kan udforskes i 3D.    

project img

Digitalisering af flyfotos for Geodatastyrelsen

I 2015 scannede I·GIS tusindvis af unikke flyfotos fra 1930'ernes Grønland. 

I projektet for Geodatastyrelsen scannede I·GIS 15.000 historiske fotos og registrerede metadata. De originale filmruller fra 1930’erne var lavet af cellulosenitrat, som i værste tilfælde kan selvantænde. Derfor måtte I·GIS etablere specielle scanningsfaciliteter til projektet. Billederne dokumenterer, hvad der er sket med gletscherne og indlandsisen i de sidste 80 år.