en-USda-DK

R&D

I·GIS er en innovativ geoscience softwarevirksomhed, der løbende deltager i forsknings- og udviklingsprojekter. Indenfor geologi, jord grundvand og senest indenfor agroområdet. Projekterne spænder fra udvikling af nye funktionaliteter i GeoScene3D over helt nye og selvstændige produkter, samt deltagelse i større internationale forskningsprojekter.     

Vores udviklingsteam arbejder med at implementere kunstig intelligens og machine learning i vores softwareprodukter. Håndtering af store datasæt – big data – er en spidskompetence i virksomheden. Vores R&D-partnere tæller AU, KU, SDU, GEUS og Lunds Tekniske Højskole.

Vi bygger bro mellem forskere og brugere igennem software- og teknologiudvikling. 


International partner

Vi opsøger og dyrker internationalt samarbejde om forretningsudvikling og forskning. Et af samarbejderne omhandler grundvandskortlægning i Sydøstasien. Vi deltager også i et fremstød for dansk grundvandsteknologi i Californien. 

Historie

I 2002 starter Cand.scient. Niels-Peter Jensen I•GIS  som en konsulentvirksomhed med to ansatte. Med årene stiger virksomhedens serviceydelser og produkter løbende.  

Etablering af I·GIS

Konsulentvirksomheden tilbyder ydelser indenfor GIS, IT og geoscience. I starten var arbejdsområderne primært konsulentopgaver og mindre udviklingsprojekter for både offentlige og private kunder.

Digitalisering af luftfotos

I 2006 får de danske amter behov for en IT-løsning til at digitalisere deres historiske luftfotos over land- og byområder. I·GIS scanner og digitaliserer luftfotos og starter dermed en støt voksende forretningsgren. De store mængder historiske fotos hostes i I•GIS’s eget hostingmiljø på adressen i Aarhus Nord. Senere udvikler I-GIS en unik 3D visualisering af disse fotos.   

GeoScene3D og GeoCloud

Som følge af den landsdækkende, danske kortlægningen af grundvand ønsker nogle kunder, at I-GIS udvikler et værktøj til at visualisere kortlægningerne på web. Dette sætter gang i udviklingen af software til at bygge geolgiske 3D-modeller til stor nytte for jord- og grundvandssektoren. I·GIS lancerer GeoScene3D og senere GeoCloud på markedet, og visualisering, modellering og lagring af geologiske data vokser som forretningsgren.

Stigning i forskningsprojekter

I årene omkring 2012-13 begynder I•GIS at deltage i R&D-projekter, der delvist er financieret med midler fra forskellige fonde. Dette område vokser stadigt og I•GIS deltager i dag  i en række nationale og internationale forskningsprojekter. Virksomheden drager nytte af at være beliggende tæt på geologiske forskningsmiljøer på AU og af at have en tæt kontakt til statslige organisationer og styrelser, bl.a. Miljøstyrelsen og GEUS.       
I dag er I•GIS  en højtspecialiseret GIS- og geoscience virksomhed, der leverer services og software til en voksende international kundegruppe. Virksomheden er drevet af nysgerrighed og mod til at skabe innovative produkter, der gavner industri og miljø.