Registrer    
Ydelser › Databehandling
Databehandling
Visse databehandlingsopgaver kræver en solid viden om GIS, databaser og datakonvertering.

GIS databehandling
Mange databehandlingsopgaver har et geografisk aspekt.
Det kan dreje sig om bankers kundeundersøgelser, forsikringsanalyser eller om miljømæssige problemstillinger.

For at gennemføre databehandlingen skal data ofte skaffes fra forskellige kilder, konverteres og renses.

Opgaven kan indebære, at der skal fremstilles specielle rutiner til at automatisere dele af processen.I I•GIS har vi den viden og de værktøjer der skal benyttes.
Digitalisering og geokodning
Der kræves til tider en stor indsigt i at foretage indlægning og geokodning af data til GIS.

Et af problemerne kan være konverteringer fra et dataformat til et andet, f.eks. fra et CAD format til ESRI Shape format, eller konvertering mellem geografiske koordinat systemer.

Et andet problem kan være at vedligeholde data således at de indbyrdes relationer mellem forskellige flader er bibeholdt - også kaldet at vedligeholde de topologiske sammenhænge.


Fladegenerering - Interpolation/konturering
I•GIS besidder en stor viden omkring konturering af overflader og klargøring af data hertil. Som interpolationsværktøjer anvender vi passende software, og benytter kontureringsrutiner under hensyntagen til data. Data kan konverteres mellem mangfoldige formater, eksempelvis mellem ArcView/ArcGIS gridformater og Golden software's SURFER.


Opbygning af 3D modeller
Under udviklingen af 3D værktøjer, er det en selvfølge at vi har opnået kendskab til håndteringen af 3D data/objekter. I•GIS kan tilbyde at yde bistand til opbygning af 3D modeller af forskellig art og omfang.

I•GIS  -  Voldbjergvej 14A, 1. sal  -  DK-8240 Risskov  -  i-gis@i-gis.dk  -  Tlf: (+45) 87 31 00 80