Registrer    
GeoScene3D › Kurser › Voxelmodellering - GeoScene3D
Kursusoversigt
Voxelmodellering - GeoScene3D
Baggrund
Hvor lagmodeller består af en række flader, som hver især kan definere et lag, opbygges voxelmodeller af kasser (voxler). Til hver enkelt kasse kan der knyttes forskellige parametre (lithologi, alder, transmissivitet m.m.). Med en voxelmodel kan der opbygges en meget kompliceret og detaljeret geologisk model, som rummer mange forskellige typer information. Da voxelmodeller kan rumme mange detaljer og ikke er låst fast på en bestemt lagfølge er de særdeles velegnede i arbejdet med f.eks. klimavurderinger, geoteknik og jordforureningssager.

Da voxelmodeller indeholder ikke egentlige lag, hvilket til nogle formål kan være et problem, kan det være en fordel at opbygge en kombineret voxel- og lagmodel.

Indhold:
Kurset tager udgangspunkt i GeoScene3D’s voxelmodelleringsfunktion og giver deltagerne en introduktion til voxelmodeller, samt hvordan disse kan opbygges i GeoScene3D. Kurset sigter mod at gøre deltagerne i stand til på egen hånd at opstille en voxelmodel. På kurset gennemgår vi følgende:
  • Hvad er en voxelmodel – fordele og ulemper i forhold til   lagmodeller
  • Opsætning af voxelmodel i GeoScene3D – brugerflade og funktioner
  • Tolkningsprocedurer - muligheder
  • Regiongrow (semiautomatiseret udfyldning af voxler på baggrund af eksempelvis SkyTEM)
  • Udfyldning af eksisterende lagmodel med voxler
  • Redigering og beskæring af voxel grids
  • Implementering og voxelering af antroprogene elementer, f.eks. ledningsgrave og vejtracer.

Målgruppe og forudsætninger
Kurset er på avanceret niveau, og kræver et grundlæggende og godt kendskab til GeoScene3D.
Form:
Der veksles mellem teori, demonstrationer og øvelser ved kursuspc’er, hvor der er en computer til rådighed per kursist. Herved opnår kursisten selv erfaring med brugen af GeoScene3D.
Underviser:
Tom Martlev Pallesen (I•GIS)
 
Varighed:
1 dag
 
Pris:
5.900 kr. ekskl. moms, inkl. forplejning samt 1 times gratis opfølgende support via TeamViewer.
Kurset inkluderer et halvt års gratis adgang til GeoScene3D modulet ”Voxel Builder”, som er en forudsætning for at kunne bygge en voxelmodel.
I•GIS  -  Voldbjergvej 14A, 1. sal  -  DK-8240 Risskov  -  i-gis@i-gis.dk  -  Tlf: (+45) 87 31 00 80