Registrer    
GeoScene3D › Kurser › Interpolationskursus
Kursusoversigt
Interpolation - Avanceret

Baggrund:
En grundlæggende del af arbejdet med geofysiske og geologiske data og modeller er den geostatistiske analyse. Gennem denne opbygges volumen betragtninger fra punkt målinger, lagflader opbygges fra punkt tolkninger og 3D strukturer opstår. Det er essentielt at have overvejet hvilke interpolationsmetoder man anvender til hvad og hvorfor.

Indhold:
Kurset tager udgangspunkt i interpolationsmetoderne i GeoScene3D. I kurset har vi ekstern hjælp i form af Lektor Thomas Mejer Hansen, fra DTU, der bidrage med det teoretiske fundament. Vi gennemgår den overordnede teori og ser på styrker og svagheder. Der opstilles et sæt ”tommelfingerregler” der med fordel kan anvendes i f.eks. den geologiske modellering og vi gennemgår en serie praktiske eksempler på problemer og deres løsning i GeoScene3D.

Målgruppe og forudsætninger:
Kurset er på avanceret niveau, og kræver et grundlæggende kendskab til statistik og et godt kendskab til GeoScene3D.

Form:
Der veksles mellem teori, demonstrationer og øvelser ved kursuspc´er, hvor der er en computer til rådighed per kursist.

Undervisere:
Thomas Mejer Hansen (DTU) og Torben Bach (I•GIS)

Varighed:
1 dag

Pris:
6500 kr. ekskl. moms, inkl. forplejning.

I•GIS  -  Voldbjergvej 14A, 1. sal  -  DK-8240 Risskov  -  i-gis@i-gis.dk  -  Tlf: (+45) 87 31 00 80