Registrer    
GeoScene3D › Kurser › Grundkursus
Kursusoversigt
Grundkursus

Indhold:
Fokus på dette kursus ligger i en overordnet gennemgang af de grundlæggende funktioner i GeoScene3D. Kurset gør deltageren i stand til at oprette et GeoScene3D projekt, samt at indlæse forskellige datatyper og at visualisere disse i GeoScene3D. Der vises eksempler på hvordan man foretager simpel projektopsætning, herunder optegning af geologiske profiler og afsætning af tolkningspunkter. Basisindstillinger og funktioner omkring profiler, kortvinduer m.m. gennemgås med henblik på at give brugeren de bedste muligheder for selv at anvende og strukturere egne som andres projekter mest hensigtsmæssigt i forhold til brugsformål.

  • Grundlæggende projektopsætning
  • Indlæsning- og opsætning af data
  • Datavisualisering
  • Simple forespørgsler (SQL) til udsortering af boringer, baseret på Jupiter-boringer
  • Profiltegning
  • Import/eksport funktioner
  • Download og indlæsning af modeller fra Modeldatabasen
  • Introduktion til GeoCloud og geologiske modeller
  • Beregning af sænkningstragter (Draw Down*)
  • Layout funktioner

Målgruppe og forudsætninger
GeoScene3D Basiskursus er et begynderkursus rettet mod brugere, der ikke har noget forudgående kendskab til GeoScene3D.

Form:
Der veksles mellem teori, demonstrationer og øvelser ved kursuspc'er, hvor der er en computer til rådighed per kursist. Herved opnår kursisten selv erfaring med brugen af GeoScene3D.


Underviser:
Info følger.

Varighed:
1 dag.

Pris:
4.700 kr. ekskl. moms, inkl. forplejning samt 1 times gratis opfølgende support via Team Viewer.
På kurset udleveres en basismanual der henvender sig til nye samt lejlighedsvise brugere af GeoScene3D. Desuden er der inkluderet en måneds gratis adgang til det nye sænkningstragtmodul til GeoScene3D, samt 1 times gratis opfølgende support via Team Viewer.

I•GIS  -  Voldbjergvej 14A, 1. sal  -  DK-8240 Risskov  -  i-gis@i-gis.dk  -  Tlf: (+45) 87 31 00 80