Registrer    
GeoScene3D › Kurser › Geologisk modellering
Kursusoversigt
Geologisk Modellering - anvendelse af GeoScene3D
Indhold:

Dette kursus sigter mod medarbejdere der beskæftiger sig med, eller vil beskæftige sig med geologisk modellering, særligt inden for grundvandsområdet. Fokus ligger på opstilling af hydrostratigrafiske modeller og der gennemgås og eksemplificeres en række eksempler på hvilke udfordringer den hydrostratigrafiske modellør typisk vil komme til at stå over for (modelkrav, datagrundlag, detaljegrad m.fl.). Tolkningstekniker og -strategier diskuteres.

  • Opsætning af hydrostratigrafisk tolkningsprojekt
  • Indlæsning af data (boringer, geofysik, logs, seismik mm.)
  • Simple SQL forespørgsler på boredata, samt visualisering af disse (eksempelvis boredybder, alder, type)
  • Opsætning af profiler og profilgrupper
  • Punkttolkning/fladetolkning i 2D og 3D
  • Interpolationsmetoder i GeoScene3D og interpolation af flader og 3D grids. Interpolation inden for region.
  • Brug af Toolbox og Grid Adjustment Manager
  • Volumenberegninger og iso overflader.
  • Kort demonstration af voxelmodellering
Målgruppe og forudsætninger:
Overordnet kendskab til GeoScene3D. Det er en fordel, men ikke et krav, at have overordnet kendskab til geologisk modellering og de forskellige datatyper der typisk indgår.

Form:
Der veksles mellem teori, demonstrationer og øvelser ved kursuspc’er, hvor der er en computer til rådighed per kursist. Herved opnår kursisten selv erfaring med brugen af GeoScene3D.

Underviser:
Tom Martlev Pallesen (I•GIS)

Varighed:
1 dag

Pris:
5.900 kr. ekskl. moms, inkl. forplejning samt 1 times gratis opfølgende support via TeamViewer.
I•GIS  -  Voldbjergvej 14A, 1. sal  -  DK-8240 Risskov  -  i-gis@i-gis.dk  -  Tlf: (+45) 87 31 00 80